Gimnazjum2014

Idź do spisu treści

Menu główne

Gimnazjum
55-320 Malczyce
ul. Szkolna 6
tel.71 3179520
fax.713179520

E-mail: gimnazjum.malczyce@wp.pl

Sekretariat do dyspozycji codziennie
w godzinach 7.30-15.30

 

G i m n a z j u m rozpoczęło działalność 1 września 1999 r. w budynku przy Szkole Podstawowej w Malczycach. Obecnie jest osiem oddziałów klasowch.
Dyrektorem placówki od momentu jej powstania - 1 września 1999 r. - jest mgr Helena Zabrzewska.
 

***** A K T U A L N O Ś C I ...*****

 
 

Serdecznie zapraszamy
na IV Gminne Dyktando o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII GMINY MALCZYCE,
które odbędzie się 28 listopdada 2014 roku o godz. 17.00
w Gimnazjum w Malczycach

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum w Malczycach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A R C H I W U M

 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego