Gimnazjum2014

Idź do spisu treści

Menu główne

Gimnazjum
55-320 Malczyce
ul. Szkolna 6
tel.71 3179520
fax.713179520

E-mail: gimnazjum.malczyce@wp.pl

G i m n a z j u m rozpoczęło działalność 1 września 1999 r. w budynku przy Szkole Podstawowej w Malczycach. Obecnie jest sześć oddziałów klasowch.
Dyrektorem placówki
jest mgr Mariola Przybycień.
Sekretariat do dyspozycji codziennie
w godzinach 7.30-15.30

 
 

***** A K T U A L N O Ś C I ...*****

 
 
 
 
 
 

A R C H I W U M

 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego