Biblioteka - Gimnazjum 2015

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informator

Czas pracy biblioteki  
ponidziałek 8.00-13.00
wtorek        7.00-14.00
środa           8.00-15.00
/dzeń bez wypożyczeń/
czwartek     7.00-14.00
piątek          8.00-12.00REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

Przed rozpoczęciem pracy z komputerem użytkownik ma obowiązek każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin i – jeśli chce skorzystać z Internetu - podać tematykę poszukiwanych zagadnień.
Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub gier i zabaw.
Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu. Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Nie dotyczy to nauczycieli.
Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel – bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
Użytkownik powinien poinformować o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu komputerów.
Za celowe mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik(zgodnie z obowiązującym w szkole systemem oceny zachowania).
Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
W sytuacji, gdy z komputerów chce skorzystać jednocześnie większa ilość użytkowników, maksymalny czas pracy przy jednym stanowisku komputerowym nie może przekroczyć 1 godziny.
Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
Użytkownicy komputerów powinni pracować w ciszy, aby nie zakłócać rytmu pracy biblioteki (korzystając z programów emitujących dźwięk należy używać słuchawek).
Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawodo natychmiastowego przerwania pracy 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego