Cybernauci - Gimnazjum 2015

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kronika 2016-2017
Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci
W dniach 26-27 września w Gimnazjum w Malczycach odbyły się warsztaty w ramach projektu Cybernauci. Ich celem było podniesienie kompetencji uczniów, pracowników szkoły i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.
Na warsztatach skupiono się na bezpiecznych metodach korzystania z internetu, przeciwdziałania cyberprzemocy, przeciwdziałania uzależnieniom od gier komputerowych, internetu i hazardu w sieci, kształtowania prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym środowisku, regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sieci).
Zajęcia na temat cyberbezpieczeństwa odbyły się dla trzech klas gimnazjalistów i rady pedagogicznej. Po południu udział w warsztatach wzięli również rodzice.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego