Prawa dziecka - Gimnazjum 2015

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kronika 2015-2016
Prawa dziecka
20 listopada przypadał Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, z tego powodu w Gimnazjum w Malczycach. Już w czwartek przeprowadzono lekcje z wychowawcą na temat: Prawa jednostki- prawa dziecka. Uczniowie dowiedzieli się, że prawo gwarantuje im kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, opiekę lekarza czy bezpłatną edukację. Mogą wypoczywać, pytać i wypowiadać się. Już wiedzą, że takie same prawa mają dzieci i dorośli – mama, tata czy nauczyciel. Szacunek do tych praw jest najwyższą wartością. Na zakończenie zajęć wykonano plakaty, które wyeksponowano na korytarzu szkolnym.
W piątek natomiast każda klasa uczestniczyła w zajęciach multimedialnych zorganizowanych przez Rzecznika Praw Ucznia Gimnazjum w Malczycach Sławomira Samca- Talara. W trakcie tych zajęć uczniowie wysłuchali listu, wystosowanego przez Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka, w którym wyraźnie zaznaczył, że 20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka, że ten dzień przypomina, że niezbywalne prawa dziecka zapisane są w Konstytucji RP czy Konwencji o prawach dziecka i przede wszystkim zwraca uwagę na to, że dzieci mają prawo do tego, aby być otoczone miłością, aby być wychowanymi w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy.
Następnie uczniowie dowiedzieli się, że Polska na arenie międzynarodowej uznawana jest za ojczyznę praw dziecka, Janusz Korczak jest doskonale rozpoznawany w krajach, które ratyfikowały Konwencję o prawach dziecka, mamy więc społeczne zobowiązanie, aby te wypracowane przez lata standardy dotyczące praw dziecka upowszechniać również w Polsce.
Spotkanie było przeplatane licznymi prezentacjami i piosenkami o tematyce związanej z Prawami Dziecka.
Organizatorami i prowadzącymi akcję obchodów Dnia Praw Dziecka byli Rzecznik Praw Ucznia Gimnazjum w Malczycach Sławomir Samiec- Talar i Marzena Gruca- nauczycielka wos-u.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego