Zebrania i konsultacje - Gimnazjum 2015

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rodzice
14.09.2014  -  Zebrania rodzicielskie
09.11.2015  -  Konsultacje
18.12.2015  -  Przekazanie informacji o ocenach niedostatecznych
21.12.2015  -  Konsultacje
29.01.2016  -  Zbrania z rodzicami
04.04.2016  -  Konsultacje
20.05.2016  -  Przekazanie rodzicom informacji o ocenach 
23.05.2016  -  Konsultacje
24.06.2016  -  Zakończnie roku szkolnego
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego